Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Čištění míče

Míč na jamkovišti se smí očistit, pokud byl zvednut podle Pravidla 16-1b. Jinde se zvednutý míč smí očistit s výjimkou případů, kdy byl zvednut:

a. kvůli zjištění, zda není nezpůsobilý ke hře (Pravidlo 5-3);

b. kvůli identifikaci (Pravidlo 12-2); v takovém případě se smí očistit jen natolik, kolik je nezbytné k identifikaci míče; nebo

c. protože napomáhal nebo překážel ve hře (Pravidlo 22).

Jestliže hráč očistí míč během hraní jamky kromě případů povolených tímto Pravidlem, je potrestán jednou trestnou ranou a míč, pokud byl zvednut, musí být vrácen na původní místo.

Jestliže hráč nevrátí míč na původní místo, ačkoli tak měl učinit, je potrestán za porušení Pravidla 20-3a, ale neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 21.

Výjimka: Jestliže je hráč potrestán za to, že nepostupoval v souladu s Pravidlem 5-3, 12-2 nebo 22, neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 21.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda