Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Cvičení

7-1. Před kolem nebo mezi koly

a. Jamková hra

Ve dnech, kdy se koná soutěž v jamkové hře, smí hráč na hřišti, na němž se soutěž koná, před kolem cvičit.

b. Hra na rány

Ve dnech, kdy se koná soutěž nebo rozehrávka ve hře na rány, nesmí hráč na hřišti, na němž se soutěž koná, před kolem nebo před rozehrávkou cvičit ani nesmí zkoušet povrch žádného jamkoviště na tomto hřišti tím, že by ho hladil či škrábal nebo po něm kutálel míč.

Pokud se dvě nebo více kol soutěže ve hře na rány hraje v po sobě jdoucích dnech, nesmí hráč mezi těmito koly cvičit na žádném hřišti, na kterém se ještě bude hrát, ani nesmí zkoušet povrch žádného jamkoviště na žádném takovém hřišti tím, že by ho hladil či škrábal nebo po něm kutálel míč.

Výjimka: Před zahájením kola nebo rozehrávky je povoleno cvičné patování nebo přihrávání na prvním odpališti nebo blízko něj.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 7-1b:

Diskvalifikace.

Poznámka: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) zakázat cvičení na hřišti v libovolný den soutěže v jamkové hře nebo povolit cvičení na hřišti nebo na části hřiště (Pravidlo 33-2c) v libovolný den nebo mezi koly soutěže ve hře na rány.

7-2. Během kola

Během hraní jamky nesmí hráč zahrát cvičnou ránu.

Mezi dvěma jamkami nesmí hráč zahrát cvičnou ránu s výjimkou cvičného patování nebo přihrávání na:

a. jamkovišti naposledy hrané jamky;

b. libovolném cvičném jamkovišti; nebo

c. odpališti následující jamky v kole; nebo blízko nich, pokud taková cvičná rána není hrána z překážky a pokud se tím nepřípustně nezdržuje hra (Pravidlo 6-7).

Rány zahrané při pokračování hry na jamce, jejíž výsledek je již rozhodnut, nejsou považovány za cvičné rány.

Výjimka: Jestliže byla hra přerušena Soutěžním výborem, smí hráč před obnovením hry cvičit (a) podle tohoto Pravidla, (b) kdekoli mimo území hřiště, na kterém se soutěž koná, a (c) podle dalších povolení Soutěžního výboru.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 7-2:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

V případě porušení tohoto Pravidla mezi dvěma jamkami se trest vztahuje na následující jamku.

Poznámka 1: Cvičný švih není cvičná rána a hráč jej může provést kdekoli, pokud při tom neporuší Pravidla.

Poznámka 2: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) zakázat:

a. cvičení na jamkovišti naposledy hrané jamky nebo blízko něj a

b. kutálení míče po jamkovišti naposledy hrané jamky.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda