Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Hra na rány čtyřmi míči

31-1. Všeobecně

Ve hře na rány čtyřmi míči hrají dva hráči jako partneři, přičemž každý hraje svým míčem. Výsledkem na jamce je nižší z výsledků obou partnerů. Jestliže jeden z partnerů nedohraje jamku, není to trestné. Ve hře na rány čtyřmi míči platí Pravidla golfu, pokud se neliší od následujících zvláštních Pravidel.

31-2. Zastoupení strany

Strana může být po celé stanovené kolo nebo jeho libovolnou část zastoupena pouze jedním z partnerů; nemusí být přítomni oba partneři. Nepřítomný partner se může připojit ke svému partnerovi mezi jamkami, avšak nikoli během hraní jamky.

31-3. Přípustný počet holí

Strana je potrestána za porušení Pravidel 4-3a(iii) a 4-4 kterýmkoli z partnerů.

31-4. Zapisování výsledků

Zapisovatel je povinen na každé jamce zapsat pouze hrubý výsledek toho z partnerů, jehož výsledek se započítává. Započítávané hrubé výsledky musí být jednotlivě identifikovatelné, jinak je strana diskvalifikována. Stačí, když za splnění podmínek Pravidla 6-6b odpovídá pouze jeden z partnerů. (Nesprávný výsledek - viz Pravidlo 31-7a.)

31-5. Pořadí ve hře

Míče náležející jedné straně mohou být hrány v takovém pořadí, jaké tato strana považuje za nejlepší.

31-6. Nesprávný míč

Jestliže hráč zahraje ránu nesprávným míčem jinde než v překážce, je potrestán dvěma trestnými ranami a musí tuto svou chybu napravit tak, že dále hraje správný míč v souladu s Pravidly. Jeho partner není nijak potrestán, a to ani když tento nesprávný míč patří jemu.

Pokud nesprávný míč patří jinému hráči, musí jeho vlastník umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč poprvé odehrán.

31-7. Trest diskvalifikace

a. Porušení Pravidel jedním z partnerů

Strana je diskvalifikována, pokud kterýkoli z partnerů poruší některé z následujících Pravidel:

• 1-3 Dohoda o nedodržování Pravidel
• 4-1, 4-2 Hole
• 5-1, 5-2 Míč
• 6-2b Hendikep (hra s vyšším hendikepem)
• 6-4 Nosič (hráč má více než jednoho nosiče; hráč nenapraví porušení Pravidla okamžitě)
• 6-6b Podepsání a odevzdání výsledkového lístku
• 6-6d Nesprávný výsledek na jamce, tj. když je zapsaný výsledek toho partnera, jehož výsledek se započítává, nižší než skutečný. Pokud je zapsaný výsledek toho partnera, jehož výsledek se započítává, vyšší než skutečný, platí odevzdaný výsledek.
• 6-7 Nepřípustné zdržování hry; Pomalá hra (opakované porušení)
• 14-3 Umělé pomůcky a neobvyklá výstroj
• 31-4 Započítávané hrubé výsledky nejsou jednotlivě identifikovatelné

b. Porušení Pravidel oběma partnery

Strana je diskvalifikována pokud:
(i) oba partneři poruší Pravidlo 6-3 (Čas startu a skupiny) nebo Pravidlo 6-8 (Přerušení hry); nebo
(ii) oba partneři na téže jamce poruší některé Pravidlo, u něhož je předepsaným trestem diskvalifikace v soutěži nebo na právě hrané jamce.

c. Pouze na dané jamce

Ve všech ostatních případech, kdy by porušení Pravidel mělo za následek diskvalifikaci, je hráč diskvalifikován pouze na té jamce, na které došlo k danému porušení Pravidel.

31-8. Dopad ostatních trestů

Jestliže porušení Pravidel hráčem napomůže ve hře jeho partnerovi, obdrží partner stejný trest jako hráč.

Ve všech ostatních případech, kdy je hráč potrestán podle Pravidel, se daný trest nevztahuje na jeho partnera.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda