Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Informace o počtu ran

9-1. Všeobecně

Počet ran, které hráč odehrál, zahrnuje všechny obdržené trestné rány.

9-2. Jamková hra

a. Informace o počtu ran

Soupeř má právo si kdykoli během hraní jamky zjistit od hráče počet ran, které hráč odehrál, a po dohrání jamky celkový počet ran odehraných hráčem na právě dokončené jamce.

b. Nesprávná informace

Hráč nesmí svému soupeři podat nesprávnou informaci. Jestliže tak učiní, ztrácí jamku.

Hráč podá nesprávnou informaci, jestliže:

i. neoznámí svému soupeři, co nejdříve je to možné, že obdržel nějaký trest, ledaže (a) je zjevné, že postupuje podle Pravidla, které zahrnuje trest, a soupeř to pozoruje, nebo (b) napraví tuto chybu před tím, než jeho soupeř zahraje další ránu; nebo

ii. během hraní jamky sdělí svému soupeři nesprávný údaj ohledně počtu ran, které odehrál, a tuto chybu nenapraví před tím, než jeho soupeř zahraje další ránu; nebo

iii. sdělí svému soupeři nesprávný údaj ohledně celkového počtu ran, které odehrál na právě dokončené jamce, a ovlivní tak soupeřovu představu o výsledku jamky, ledaže tuto chybu napraví před tím, než libovolný z hráčů zahraje ránu z následujícího odpaliště nebo v případě poslední jamky zápasu, než všichni hráči opustí jamkoviště.

Hráč podá nesprávnou informaci i tehdy, jestliže opomine započítat trest, jehož si nebyl vědom. Hráč sám odpovídá za svou znalost Pravidel.

9-3. Hra na rány

Jestliže hráč obdržel nějaký trest, měl by to, oznámit svému zapisovateli, co nejdříve je to možné.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda