Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Jamková hra

2-1. Všeobecně

Zápas je hrou jedné strany proti druhé. Pokud Soutěžní výbor nestanoví jinak, hraje se zápas na jedno stanovené kolo.

V jamkové hře se hraje o jednotlivé jamky.

Pokud není v Pravidlech stanoveno jinak, vyhrává jamku strana, která zahraje míč do jamky menším počtem ran. V zápase hraném s hendikepy vyhrává jamku strana, jejíž čistý výsledek je nižší.

Stav zápasu se vyjadřuje pomocí těchto výrazů: strana „vede“ o tolik a tolik jamek (holes up), strany jsou „nerozhodně“ (all square) a tolik a tolik jamek „zbývá ke hraní“ (to play).

Strana nemůže prohrát (je „dormie“), jestliže vede o tolik jamek, kolik jich zbývá ke hraní.

2-2. Půlení jamky

Jamka je půlena, jestliže obě strany zahrají míč do jamky stejným počtem ran.

Jestliže je hráči udělen nějaký trest poté, co již dohrál jamku, a soupeři zbývá právě jedna rána k půlení jamky, je jamka půlena.

2-3. Vítěz zápasu

Zápas vyhrává strana, která vede o více jamek, než zbývá ke hraní. V případě nerozhodného zápasu může Soutěžní výbor prodloužit stanovené kolo o tolik jamek, kolik jich je třeba k rozhodnutí zápasu.

2-4. Darování příští rány, jamky nebo zápasu

Hráč může soupeři darovat příští ránu, kdykoli je soupeřův míč v klidu. Má se za to, že soupeř zahrál míč do jamky svou přístí ranou. Míč může odstranit kterákoli strana.

Hráč může soupeři darovat jamku kdykoli před jejím zahájením nebo ukončením.

Hráč může soupeři darovat zápas kdykoli před jeho zahájením nebo ukončením.

Darování nemůže být odmítnuto nebo odvoláno.

(Míč přesahuje okraj jamky - viz Pravidlo 16-2)

2-5. Pochybnosti o postupu; Spory a nároky

Jestliže vznikne v jamkové hře mezi hráči pochybnost nebo spor, může hráč vznést nárok. Jestliže není v přijatelném čase dosažitelný oprávněný zástupce Soutěžního výboru, musí hráči pokračovat v zápase bez zdržování.

Soutěžní výbor může posoudit nárok jen tehdy, jestliže hráč vznášející nárok uvědomí svého soupeře, (i) že vznáší nárok, (ii) o okolnostech situace a (iii) že požaduje rozhodnutí. Nárok musí být vznesen předtím, než kterýkoli z hráčů v zápase odehraje z následujícího odpaliště nebo v případě poslední jamky zápasu, než všichni hráči v zápase opustí jamkoviště.

Soutěžní výbor nemůže posoudit žádný pozdější nárok, ledaže je založen na skutečnostech, které nebyly hráči vznášejícímu nárok dříve známy, a tento hráč obdržel od soupeře nesprávnou informaci (Pravidla 6-2a a 9).

Soutěžní výbor nemůže posoudit žádný pozdější nárok poté, co byl oficiálně vyhlášen výsledek zápasu, ledaže je Soutěžní výbor přesvědčen, že soupeř podal nesprávnou informaci vědomě.

2-6. Všeobecný trest

Pokud není stanoveno jinak, je trestem za porušení Pravidel v jamkové hře ztráta jamky.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda