Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Jamková hra třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči

30-1. Platí Pravidla golfu

Pro jamkovou hru třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči platí Pravidla golfu, pokud se neliší od následujících zvláštních Pravidel.

30-2. Jamková hra třemi míči

a. Míčem v klidu pohne soupeř

Jestliže se soupeř, jeho nosič nebo výstroj dotkne hráčova míče nebo jím pohne jindy než při hledání a jestliže Pravidla nestanoví jinak, platí Pravidlo 18-3b. Tento soupeř je potrestán jednou trestnou ranou ve svém zápase s hráčem, avšak nikoli ve svém zápase s druhým soupeřem.

b. Míč náhodou vychýlen nebo zastaven soupeřem

Jestliže soupeř, jeho nosič nebo výstroj náhodou vychýlí nebo zastaví hráčův míč, není to trestné. V zápase s tímto soupeřem může hráč buď hrát míč, jak leží, nebo dříve než kterákoli strana zahraje další ránu, svou ránu zrušit a beztrestně hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5). V zápase s druhým soupeřem musí hrát původní míč, jak leží.

Výjimka: Míč zasáhne osobu, která obsluhuje praporkovou tyč - viz Pravidlo 17-3b. (Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven soupeřem - viz Pravidlo 1-2)

30-3. Jamková hra o nejlepší míč a čtyřmi míči

a. Zastoupení strany

Strana může být po celý zápas nebo jeho libovolnou část zastoupena pouze jedním z partnerů; nemusí být přítomni všichni partneři. Nepřítomný partner se může připojit k zápasu mezi jamkami, avšak nikoli během hraní jamky.

<

b. Přípustný počet holí

Strana je potrestána za porušení Pravidel 4-3a(iii) a 4-4 kterýmkoli z partnerů.

c. Pořadí ve hře

Míče náležející jedné straně mohou být hrány v takovém pořadí, jaké tato strana považuje za nejlepší.

d. Nesprávný míč

Jestliže hráč zahraje ránu nesprávným míčem jinde než v překážce, je diskvalifikován pro právě hranou jamku, avšak jeho partner není nijak potrestán, a to ani když tento nesprávný míč patří jemu. Pokud nesprávný míč patří jinému hráči, musí jeho vlastník umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč poprvé odehrán. e. Diskvalifikace strany

(i) Strana je diskvalifikována, pokud kterýkoli z partnerů poruší některé z následujících Pravidel:

• 1-3 Dohoda o nedodržování Pravidel
• 4-1, 4-2 Hole
• 5-1, 5-2 Míč
• 6-2a Hendikep (hra s vyšším hendikepem)
• 6-4 Nosič (hráč má více než jednoho nosiče; hráč nenapraví porušení Pravidla okamžitě)
• 6-7 Nepřípustné zdržování hry; Pomalá hra (opakované porušení)
• 14-3 Umělé pomůcky a neobvyklá výstroj

(ii) Strana je diskvalifikována, pokud všichni partneři poruší některé z následujících Pravidel:

• 6-3 Čas startu a skupiny
• 6-8 Přerušení hry

(iii) Ve všech ostatních případech, kdy by porušení Pravidel znamenalo diskvalifikaci hráče, je tento hráč diskvalifikován pouze pro danou jamku.

f. Dopad ostatních trestů

Jestliže porušení Pravidel hráčem napomůže ve hře jeho partnerovi nebo nepříznivě ovlivní hru soupeře, obdrží partner stejný trest jako hráč.

Ve všech ostatních případech, kdy je hráč potrestán podle Pravidel, se daný trest nevztahuje na jeho partnera. Pokud je předepsaným trestem ztráta jamky, je hráč diskvalifikován pro právě hranou jamku.

g. Jiný druh zápasu se hraje současně

Jestliže se současně se zápasem ve hře o nejlepší míč nebo čtyřmi míči hraje i jiný druh zápasu, platí výše uvedená zvláštní Pravidla.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda