Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Jamkoviště

16-1. Všeobecně

a. Dotknutí se dráhy patu

Dráhy patu se nesmí nikdo dotknout s výjimkou následujících případů:

(i) hráč smí odstranit volné přírodní předměty, aniž by při tom cokoli stlačoval;

(ii) při zakládání za míč smí hráč přiložit hůl před míč, aniž by při tom cokoli stlačoval;

(iii) při měření - Pravidlo 18-6;

(iv) při zvedání míče - Pravidlo 16-1b;

(v) při přitlačení předmětu označujícího polohu míče;

(vi) při opravě ucpávky staré jamky nebo stop po dopadu míče na jamkovišti - Pravidlo 16-1c; a

(vii) při odstraňování pohyblivé závady - Pravidlo 24-1.

(Ukázání dráhy patu na jamkovišti - viz Pravidlo 8-2b)

b. Zvednutí míče a čištění míče

Míč na jamkovišti smí být zvednut a podle potřeby očištěn. Před tím, než je míč zvednut, musí být označena jeho poloha. Zvednutý míč se musí vrátit na původní místo (viz Pravidlo 20-1).

c. Oprava ucpávky staré jamky, stop po dopadu míče a jiného poškození

Hráč smí opravit ucpávku staré jamky nebo poškození jamkoviště vzniklé dopadem míče bez ohledu na to, zda jeho míč leží na jamkovišti nebo ne. Jestliže při takové úpravě náhodou pohne míčem nebo předmětem označujícím polohu míče, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Pohnutí míčem není trestné, pokud se tak stalo v přímé souvislosti s prováděnou opravou ucpávky staré jamky nebo stop po dopadu míče. Jinak je hráč potrestán jednou trestnou ranou podle Pravidla 18-2a.

Jakékoli jiné poškození jamkoviště nesmí být opraveno, pokud by to mohlo napomáhat hráči v další hře na jamce.

d. Zkoušení povrchu

Během hraní jamky nesmí hráč zkoušet povrch jamkoviště tím, že by ho hladil či škrábal nebo po něm kutálel míč.

e. Postoj obkročmo nebo na dráze patu

Na jamkovišti nesmí hráč zahrát ránu v postoji obkročmo vzhledem k dráze patu nebo k jejímu prodloužení za míč, ani když se kteroukoli nohou dotýká dráhy patu nebo jejího prodloužení za míč.

f. Zahrání rány, zatímco se jiný míč pohybuje

Hráč nesmí zahrát ránu, zatímco je v pohybu jiný míč po úderu na jamkovišti. Jestliže tak však učiní, když na něm byla řada ve hře, není to trestné.

(Zvednutí míče napomáhajícího nebo překážejícího ve hře, zatímco se jiný míč pohybuje - viz Pravidlo 22)

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 16-1:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

(Postavení nosiče nebo partnera - viz Pravidlo 14-2)

(Nesprávné jamkoviště - viz Pravidlo 25-3)

16-2. Míč přesahuje okraj jamky

Jestliže jakákoli část míče přesahuje okraj jamky, má hráč tolik času, aby bez zbytečného zdržování došel k jamce, a dalších 10 sekund na to, aby se přesvědčil, zda je míč v klidu. Jestliže v té době míč nespadne do jamky, považuje se za míč v klidu. Jestliže míč následně spadne do jamky, počítá se, že jej tam hráč zahrál svou poslední ranou, ale hráč si musí k výsledku jamky připočítat jednu trestnou ránu. Jiný trest podle tohoto Pravidla není.

(Nepřípustné zdržování - viz Pravidlo 6-7)


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda