Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Míč napomáhá nebo překáží ve hře

22-1. Míč napomáhá ve hře

Jestliže není žádný míč v pohybu, může hráč, který se domnívá, že by nějaký míč mohl nějakému hráči napomáhat ve hře:

a. tento míč zvednout, pokud se jedná o jeho míč; nebo

b. nechat tento míč zvednout.

Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se musí vrátit na původní místo (viz Pravidlo 20-3). Pokud tento míč neleží na jamkovišti, nesmí být očištěn (viz Pravidlo 21). Ve hře na rány může hráč, od něhož je zvednutí míče požadováno, svůj míč místo zvednutí raději odehrát. Jestliže ve hře na rány Soutěžní výbor zjistí, že se hráči dohodli na tom, že nezvednou míč, který by mohl nějakému hráči napomáhat ve hře, jsou diskvalifikováni.

22-2. Míč překáží ve hře

Jestliže není žádný míč v pohybu, může hráč, který se domnívá, že by mu nějaký jiný míč mohl překážet ve hře, nechat tento míč zvednout. Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se musí vrátit na původní místo (viz Pravidlo 20-3). Pokud tento míč neleží na jamkovišti, nesmí být očištěn (viz Pravidlo 21).

Ve hře na rány může hráč, od něhož je zvednutí míče požadováno, svůj míč místo zvednutí raději odehrát. Poznámka: Jinde než na jamkovišti hráč nemůže zvednout svůj míč jen proto, že se domnívá, že by mohl nějakému hráči překážet ve hře. Jestliže zvedne svůj míč, aniž o to byl požádán, je potrestán jednou trestnou ranou za porušení Pravidla 18-2a, ale neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 22.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda