Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven

19-1. Vnějším vlivem

Jestliže je míč v pohybu náhodou vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem, jedná se o náhodný zásah, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží, kromě následujících případů:

a. jestliže se míč po úderu jinde než na jamkovišti zastaví ve vnějším vlivu, který se pohybuje nebo je živý, nebo na něm, musí hráč míč v poli nebo v překážce spustit nebo na jamkovišti umístit co nejblíže místu, kde se vnější vliv nacházel, když se v něm nebo na něm míč zastavil.

b. jestliže je míč po úderu na jamkovišti vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem, který se pohybuje nebo je živý (kromě žížal, červů a hmyzu) nebo se v něm nebo na něm zastaví, rána se ruší. Míč se musí vrátit na původní místo a rána se musí opakovat.

Pokud míč není okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

(Hráčův míč vychýlen nebo zastaven jiným míčem - viz Pravidlo 19-5)

Poznámka: Jestliže rozhodčí nebo Soutěžní výbor rozhodne, že hráčův míč byl vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem úmyslně, platí vůči hráči ustanovení Pravidla 1-4. Pokud je oním vnějším vlivem spoluhráč nebo jeho nosič, platí vůči spoluhráči ustanovení Pravidla 1-2.

19-2. Hráčem, partnerem, nosičem nebo výstrojí

a. Jamková hra

Jestliže hráč, jeho partner, některý z jejich nosičů nebo jejich výstroj náhodou vychýlí nebo zastaví hráčův míč, ztrácí hráč jamku.

b. Hra na rány

Jestliže hráč, jeho partner, některý z jejich nosičů nebo jejich výstroj náhodou vychýlí nebo zastaví hráčův míč, je hráč potrestán dvěma trestnými ranami. Míč se musí hrát, jak leží, kromě případu, kdy se zastaví v oděvu nebo na oděvu hráče, jeho partnera nebo některého z jejich nosičů nebo jejich výstroji. V takovém případě musí hráč v poli nebo v překážce míč spustit, na jamkovišti umístit co nejblíže místu, kde se předmět nacházel, když se v něm nebo na něm míč zastavil.

Výjimka: Spuštěný míč - viz Pravidlo 20-2a.

(Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven hráčem, partnerem nebo nosičem - viz Pravidlo 1-2)

19-3. Soupeřem, jeho nosičem nebo výstrojí v jamkové hře

Jestliže soupeř, jeho nosič nebo jeho výstroj náhodou vychýlí nebo zastaví hráčův míč, není to trestné. Předtím než kterákoli strana odehraje další ránu, může hráč danou ránu zrušit a beztrestně hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5), nebo může hrát míč, jak leží. Jestliže se hráč rozhodne ránu nezrušit a míč se zastaví v oděvu nebo na oděvu soupeře, jeho nosiče nebo jeho výstroji, musí hráč v poli nebo v překážce míč spustit, na jamkovišti umístit co nejblíže místu, kde se předmět nacházel, když se v něm nebo na něm míč zastavil.

Výjimka: Míč zasáhne osobu, která obsluhuje praporkovou tyč - viz Pravidlo 17-3b.

(Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven soupeřem nebo jeho nosičem - viz Pravidlo 1-2)

19-4. Spoluhráčem, jeho nosičem nebo výstrojí ve hře na rány

Viz Pravidlo 19-1, které se týká míče vychýleného nebo zastaveného vnějším vlivem.

19-5. Jiným míčem

a. V klidu

Jestliže je hráčův míč v pohybu po úderu vychýlen nebo zastaven jiným míčem ve hře, který je v klidu, musí hráč hrát míč, jak leží. V jamkové hře je to beztrestné. Ve hře na rány je hráč potrestán dvěma trestnými ranami, jestliže před danou ránou ležely oba míče na jamkovišti; jinak je to beztrestné.

b. V pohybu

Jestliže je hráčův míč v pohybu po úderu vychýlen nebo zastaven jiným míčem pohybujícím se po úderu, musí hráč hrát míč, jak leží. Není to trestné, pokud hráč neporušil Pravidlo 16-1f; v takovém případě je hráč potrestán za porušení Pravidla 16-1f.

Výjimka: Jestliže je hráčův míč v pohybu po úderu na jamkovišti a druhý míč v pohybu je vnějším vlivem - viz Pravidlo 19-1b.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda