Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Na odpališti

11-1. Nasazení míče

Jestliže hráč nasazuje svůj míč na odpališti, musí jej umístit na:

• povrch odpaliště včetně nerovnosti terénu (ať už vytvořenou hráčem, či jinak); nebo

• týčko umístěné na povrchu odpaliště nebo v něm; nebo

• písek nebo jiný přírodní materiál umístěný na povrchu odpaliště.

Hráč může stát mimo odpaliště a hrát míč z odpaliště.

Jestliže při nasazení míče hráč použije pro vyvýšení míče nevyhovující týčko nebo jiný předmět, který nevyhovuje Pravidlům, je diskvalifikován.

11-2. Značky na odpališti

Před tím, než hráč zahraje kterýmkoli míčem z odpaliště právě hrané jamky první ránu, jsou značky na odpališti považovány za pevně umístěné. Jestliže jimi za těchto okolností hráč pohne nebo jimi umožní pohnout proto, aby mu nepřekážely v postoji, prostoru švihu nebo směru hry, je potrestán za porušení Pravidla 13-2.

11-3. Míč padající z týčka

Jestliže míč, který není dosud ve hře, spadne z týčka nebo jej z týčka shodí hráč při založení hole za míč, může se míč znovu beztrestně nasadit. Nicméně pokud za těchto okolností hráč provede úder, a to bez ohledu na to, jestli se míč pohybuje či nikoli, není to trestné, ale tento úder se počítá.

11-4. Hra odjinud než z odpaliště

a. Jamková hra

Jestliže hráč začne hrát jamku odjinud než z odpaliště, není to trestné, ale soupeř může okamžitě požadovat, aby hráč svou ránu zrušil a beztrestně hrál nový míč z odpaliště.

b. Hra na rány

Jestliže hráč začne hrát jamku odjinud než z odpaliště, je potrestán dvěma trestnými ranami a musí začít hrát znovu z odpaliště.

Jestliže hráč neopraví svou chybu před tím, než zahraje ránu z následujícího odpaliště, nebo v případě poslední jamky kola před opuštěním jamkoviště neoznámí svůj úmysl tuto chybu napravit, je diskvalifikován.

Rána zahraná míčem odjinud než z odpaliště ani žádné další rány zahrané hráčem na dané na jamce předtím, než opraví tuto svou chybu, se do výsledku nezapočítávají.

11-5. Hra z nesprávného odpaliště

Platí ustanovení Pravidla 11-4.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda