Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Nahrazený míč; nesprávný míč

15-1. Všeobecně

Hráč musí zahrát do jamky míč, který odehrál z odpaliště, ledaže je tento míč ztracen nebo je mimo hřiště nebo když jej hráč nahradí jiným míčem bez ohledu na to, zda je či není takové nahrazení povoleno (viz Pravidlo 15-2). Jestliže hráč odehraje nesprávný míč, viz Pravidlo 15-3.

15-2. Nahrazený míč

Hráč smí nahradit míč jiným míčem, jestliže postupuje podle Pravidla, které dovoluje spustit nebo umístit jiný míč. Nahrazený míč se stává míčem ve hře.

Jestliže hráč nahradí míč jiným míčem, aniž by mu to Pravidla dovolovala, nejedná se o nesprávný míč; tento míč se stává míčem ve hře. Pokud hráč tuto svou chybu nenapraví podle Pravidla 20-6 a tímto nesprávně nahrazeným míčem zahraje ránu, je potrestán podle příslušného Pravidla. Ve hře na rány pak musí dohrát jamku tímto nahrazeným míčem.

(Hra z nesprávného místa - viz Pravidlo 20-7.)

15-3. Nesprávný míč

a. Jamková hra

Jestliže hráč zahraje ránu nesprávným míčem jinde než v překážce, ztrácí jamku.

Hráč není trestán, jestliže zahraje ránu nesprávným míčem v překážce. Rány zahrané nesprávným míčem v překážce se do výsledku hráče nezapočítávají.

Jestliže nesprávný míč patří jinému hráči, musí jeho majitel umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč poprvé odehrán.

Jestliže si hráč se soupeřem navzájem zamění míče během hraní jamky, ztrácí jamku ten, kdo první zahraje ránu nesprávným míčem jinde než v překážce; pokud toto není možné zjistit, musí hráči jamku dohrát zaměněnými míči.

b. Hra na rány

Jestliže hráč zahraje jednu nebo více ran nesprávným míčem jinde než v překážce, je potrestán dvěma trestnými ranami.

Hráč není trestán, jestliže zahraje ránu nesprávným míčem v překážce. Rány zahrané nesprávným míčem v překážce se do výsledku hráče nezapočítávají.

Hráč musí napravit svou chybu tím, že odehraje správný míč nebo postupuje podle Pravidel. Jestliže svou chybu nenapraví dříve, než odehraje ránu z následujícího odpaliště, nebo v případě poslední jamky kola neohlásí úmysl napravit svou chybu před opuštěním jamkoviště, je diskvalifikován.

Rány zahrané nesprávným míčem se do výsledku hráče nezapočítávají.

Jestliže nesprávný míč patří jinému hráči, musí jeho majitel umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč poprvé odehrán.

(Změna místa, na které se má míč umístit nebo vrátit - viz Pravidlo 20-3b)

(Místo nelze zjistit - viz Pravidlo 20-3c)


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda