Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Nehratelný míč

Hráč může prohlásit svůj míč za nehratelný kdekoli na hřišti, avšak ne ve vodní překážce. Pouze hráč sám rozhoduje o tom, zda je jeho míč nehratelný. Jestliže hráč prohlásí svůj míč za nehratelný, musí s připočtením jedné trestné rány:

a. hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, odkud byl původní míč naposledy odehrán (viz Pravidlo 20-5); nebo
b. spustit míč zpátky za původní místo tak, aby původní místo bylo přímo mezi jamkou a místem spuštění bez omezení, jak daleko zpátky se míč smí spustit; nebo
c. spustit míč do vzdálenosti dvou délek hole od místa, kde míč leží, avšak ne blíže jamce.

Jestliže je nehratelný míč v bankru, může hráč postupovat podle odstavce a, b nebo c. Pokud si zvolí postup podle odstavce b nebo c, musí míč spustit v daném bankru.

Jestliže hráč postupuje podle tohoto Pravidla, může původní míč zvednout a očistit.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 28:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda