Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Pořadí

10-1. Jamková hra

a. Při zahájení jamky

Strana, která má přednost na prvním odpališti, je určena startovní listinou. Pokud není přednost takto určena, měla by být stanovena losem.

Strana, která vyhrála jamku, má přednost na následujícím odpališti. Jestliže byla předchozí jamka půlena, má přednost ta strana, která měla přednost na předcházejícím odpališti.

b. Během hraní jamky

Poté co oba hráči začali hru na jamce, se nejdříve hraje míč, který je dál od jamky. Jestliže jsou oba míče od jamky vzdáleny stejně nebo pokud není možné určit jejich polohu vůči jamce, měl by se míč, který se má hrát dříve, určit losem.

Výjimka: Pravidlo 30-3c (Hra o nejlepší míč a hra čtyřmi míči).

Poznámka: Jestliže hráč nebude hrát původní míč tak, jak leží, a musí hrát z místa co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5), určí se pořadí ve hře vzhledem k místu, odkud byla zahrána předchozí rána. Jestliže hráč může hrát odjinud než z místa, odkud byla zahrána předchozí rána, určí se pořadí ve hře vzhledem k místu, kde se původní míč zastavil.

c. Hra mimo pořadí

Jestliže zahraje hráč, ačkoli měl hrát jeho soupeř, není to trestné, ale soupeř může okamžitě požadovat, aby hráč tuto svou ránu zrušil a hrál ve správném pořadí beztrestně míč z místa co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5).

10-2. Hra na rány

a. Při zahájení jamky

Hráč, který má přednost na prvním odpališti, je určen startovní listinou. Pokud není přednost takto určena, měla by být určena losem.

Hráč s nejnižším výsledkem na předcházející jamce má přednost na následujícím odpališti. Po něm hraje hráč s druhým nejnižším výsledkem a tak dále. Jestliže mají dva nebo více hráčů na jamce stejný výsledek, hrají na následujícím odpališti ve stejném pořadí, v jakém hráli na předcházejícím odpališti.

b. Během hraní jamky

Poté co hráči začali hru na jamce, se nejdříve hraje míč, který je dál od jamky. Jestliže dva nebo více míčů je od jamky vzdáleno stejně nebo pokud není možné určit jejich polohu vůči jamce, měl by se míč, který se má hrát dříve, určit losem.

Výjimky: Pravidlo 22 (Míč napomáhá nebo překáží ve hře) a 31-5 (Hra na rány čtyřmi míči).

Poznámka: Jestliže hráč nebude hrát původní míč tak, jak leží, a musí hrát z místa co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5), určí se pořadí ve hře vzhledem k místu, odkud byla zahrána předchozí rána. Jestliže hráč může hrát odjinud než z místa, odkud byla zahrána předchozí rána, určí se pořadí ve hře vzhledem k místu, kde se původní míč zastavil.

c. Hra mimo pořadí

Jestliže hráč zahraje mimo pořadí, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží. Pokud však Soutěžní výbor zjistí, že se hráči dohodli hrát mimo pořadí, aby tím některý z nich získal výhodu, jsou tito hráči diskvalifikováni.

(Zahrání rány, zatímco se pohybuje jiný míč po úderu na jamkovišti - viz Pravidlo 16-1f)

(Nesprávné pořadí v trojhře a čtyřhře na rány - viz Pravidlo 29-3)

10-3. Provizorní míč nebo druhý míč z odpaliště

Jestliže hráč hraje z odpaliště provizorní míč nebo druhý míč, musí tak učinit teprve poté, co jeho soupeř nebo spoluhráč odehraje svou první ránu. Jestliže hráč odehraje provizorní míč nebo druhý míč mimo pořadí, platí Pravidlo 10-1c nebo 10-2c.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda