Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Praporová tyč

17-1. Obsluhování, odstranění nebo vztyčení praporkové tyče

Předtím, než hráč odehraje ránu kdekoli na hřišti, může si nechat obsluhovat, odstranit nebo vztyčit praporkovou tyč k označení polohy jamky.

Jestliže praporková tyč není obsluhována, odstraněna nebo vztyčena před tím, než hráč odehraje ránu, nesmí být obsluhována, odstraněna ani vztyčena, dokud je hráčův míč v pohybu a pokud by to mohlo ovlivnit pohyb hráčova míče.

Poznámka 1. Jestliže je praporková tyč v jamce a někdo stojí v její blízkosti, zatímco hráč provádí úder, má se za to, že tato osoba praporkovou tyč obsluhuje.

Poznámka 2. Jestliže někdo před úderem obsluhuje, odstraňuje nebo vztyčuje praporkovou tyč, přičemž hráč o tom ví a nevznese žádnou námitku, má se za to, že se tak děje z hráčova pověření.

Poznámka 3. Jestliže někdo obsluhuje, odstraňuje nebo vztyčuje praporkovou tyč, zatímco hráč provádí úder, má se za to, že tato osoba obsluhuje praporkovou tyč až do okamžiku, kdy se hráčův míč zastaví.

17-2. Neoprávněné obsluhování

Jestliže v jamkové hře soupeř nebo jeho nosič nebo ve hře na rány spoluhráč nebo jeho nosič obsluhuje, odstraňuje nebo vztyčuje praporkovou tyč, když hráč provádí úder nebo když je hráčův míč v pohybu, přičemž se tak děje bez hráčova pověření nebo hráčova předchozího vědomí, a může tím ovlivnit pohyb hráčova míče, obdrží soupeř nebo spoluhráč příslušný trest.

*TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 17-1 nebo 17-2:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

*Ve hře na rány není hráč potrestán, jestliže dojde k porušení

Pravidla 17-2 a hráčův míč následně zasáhne praporkovou tyč, osobu, která ji obsluhuje nebo drží, nebo cokoli, co tato osoba nese. Míč se hraje, jak leží, kromě případu, kdy rána byla zahrána na jamkovišti. V takovém případě se rána ruší, míč se musí vrátit na původní místo a rána se musí opakovat.

17-3. Míč zasáhne praporkovou tyč nebo obsluhovatele

Hráčův míč nesmí zasáhnout:

a. obsluhovanou, odstraněnou nebo vztyčenou praporkovou tyč;

b. osobu, která obsluhuje praporkovou tyč; nebo

c. neobsluhovanou praporkovou tyč, která je v jamce, pokud byl míč hrán z jamkoviště.

Výjimka: Jestliže někdo obsluhuje, odstraňuje nebo vztyčuje praporkovou tyč bez hráčova pověření - viz Pravidlo 17-2.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 17-3:

Jamková hra - ztráta jamky;

Hra na rány - dvě trestné rány a míč se musí hrát, jak leží.

17-4. Míč se opírá o praporkovou tyč

Jestliže je praporková tyč v jamce a hráčův míč, který není v jamce, se o ni opírá, smí hráč nebo jím pověřená osoba praporkovou tyčí pohnout nebo ji vyjmout z jamky. Pokud přitom míč spadne do jamky, má se za to, že jej tam hráč zahrál svou poslední ranou; jinak se míč, pokud se jím pohne, musí beztrestně umístit na okraj jamky.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda