Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Rada, ukázání směru hry

8-1. Rada

Během stanoveného kola hráč nesmí:

a. dát radu nikomu, kdo právě hraje soutěžní kolo na daném hřišti, kromě svého partnera; nebo

b. požádat o radu někoho jiného než svého partnera nebo některého z jejich nosičů.

8-2. Ukázání směru hry

a. Jinde než na jamkovišti

Jinde než na jamkovišti si hráč může nechat kýmkoli ukázat směr hry, avšak během provádění úderu nesmí být nikdo hráčem postaven ve směru hry nebo blízko něj nebo v prodloužení tohoto směru za jamku. Jakákoli značka umístěná hráčem nebo s jeho vědomím k označení směru hry musí být před úderem odstraněna.

Výjimka: Obsluhovaná nebo vztyčená praporková tyč - viz Pravidlo 17-1.

b. Na jamkovišti

Jestliže je hráčův míč na jamkovišti, může hráč, jeho partner nebo některý z jejich nosičů před zahráním patu, avšak nikoli během úderu ukázat dráhu patu. Nesmí se však při tom dotknout jamkoviště. Nikam nesmí být umístěna žádná značka ukazující dráhu patu.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

Poznámka: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže družstev (Pravidlo 33-1) dovolit každému družstvu určit si jednu osobu s právem dávat rady členům tohoto družstva (včetně ukázání dráhy patu). Soutěžní výbor může stanovit podmínky vztahující se ke jmenování a povolenému chování takové osoby. Tato osoba musí být před poskytnutím jakékoli rady oznámena Soutěžnímu výboru.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda