Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford

32-1. Podmínky

Soutěže proti bogey, proti par a Stableford jsou druhy soutěže na rány, ve které se na každé jamce hraje proti pevně stanovenému počtu ran. Platí Pravidla pro hru na rány, pokud se neliší od následujících zvláštních Pravidel.

a. Soutěže proti bogey a proti par

V soutěžích proti bogey a proti par se počítá jako v jamkové hře. Jamka, na které hráč nemá žádný výsledek, se pokládá za prohranou. Vítězí hráč, který má v součtu nejlepší celkový výsledek.

Zapisovatel odpovídá pouze za zápis hrubého počtu ran na těch jamkách, na nichž hráč dosáhl čistého výsledku rovnajícího se pevně stanovenému počtu ran nebo nižšího.

Poznámka 1:

Přípustný počet holí - tresty jako v jamkové hře - viz Pravidlo 4-4.

Poznámka 2:

Pouze jeden nosič v každém okamžiku - tresty jako v jamkové hře - viz Pravidlo 6-4.

Poznámka 3:

Nepřípustné zdržování; Pomalá hra (Pravidlo 6-7) - hráčův výsledek se upraví odečtením jedné jamky od celkového výsledku.

b. Soutěže Stableford

V soutěžích Stableford se počítají body získané na každé jamce v závislosti na pevně stanoveném počtu ran, a to následovně:

Jamka zahrána za Body
Více než jednu ránu nad daný počet nebo žádný výsledek 0
Jednu ránu nad daný počet 1
Daný počet ran 2
Jednu ránu pod daný počet 3
Dvě rány pod daný počet 4
Tři rány pod daný počet 5
Čtyři rány pod daný počet 6

Vítězí hráč, který získá nejvyšší počet bodů.

Zapisovatel odpovídá pouze za zápis hrubého počtu ran na těch jamkách, na nichž čistý výsledek hráče znamená zisk jednoho nebo více bodů.

Poznámka 1:

Přípustný počet holí (Pravidlo 4-4) - Tresty jsou následující: z celkového počtu bodů získaných za celé kolo se odečtou dva body za každou jamku, na níž došlo k porušení daného Pravidla - nejvyšší možná srážka za kolo: čtyři body.

Poznámka 2:

Pouze jeden nosič v každém okamžiku (Pravidlo 6-4) - Tresty jsou následující: z celkového počtu bodů získaných za celé kolo se odečtou dva body za každou jamku, na níž došlo k porušení daného Pravidla - nejvyšší možná srážka za kolo: čtyři body.

Poznámka 3:

Nepřípustné zdržování; Pomalá hra (Pravidlo 6-7) - Hráčův výsledek se upraví odečtením dvou bodů z celkového počtu bodů získaných za celé kolo.

32-2. Trest diskvalifikace

a. V soutěži

Hráč je diskvalifikován, pokud poruší některé z následujících Pravidel:

• 1-3 Dohoda o nedodržování Pravidel
• 3-4 Odmítnutí podrobit se Pravidlům
• 4-1, 4-2 Hole
• 5-1, 5-2 Míč
• 6-2b Hendikep (hra s vyšším hendikepem, neuvedení hendikepu)
• 6-3 Čas startu a skupiny
• 6-4 Nosič (hráč má více než jednoho nosiče; hráč nenapraví porušení Pravidla okamžitě)
• 6-6b Podepsání a odevzdání výsledkového lístku
• 6-6d Nesprávný výsledek na jamce, tj. když je zapsaný výsledek nižší než skutečný, kromě případu, kdy porušení tohoto Pravidla neovlivní výsledek hráče na dané jamce.
• 6-7 Nepřípustné zdržování hry; Pomalá hra (opakované porušení)
• 6-8 Přerušení hry
• 7-1 Cvičení před kolem nebo mezi koly
• 14-3 Umělé pomůcky a neobvyklá výstroj

b. Na dané jamce

Ve všech ostatních případech, kdy by porušení Pravidel mělo za následek diskvalifikaci, je hráč diskvalifikován pouze na té jamce, na které došlo k danému porušení Pravidel.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda