Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Soutěžní výbor

33-1. Podmínky; zrušení Pravidla

Soutěžní výbor musí stanovit podmínky, za nichž se má soutěž hrát.

Soutěžní výbor není oprávněn zrušit žádné Pravidlo golfu.

Určitá Pravidla pro hru na rány se tak podstatně liší od Pravidel pro jamkovou hru, že spojení těchto dvou způsobů hry není možné a je zakázáno. Nelze uznat ani výsledky zápasů hraných za takových okolností ani výsledky ve hře na rány dosažené za takových okolností.

V soutěži na rány může Soutěžní výbor omezit povinnosti rozhodčího.

33-2. Hřiště

a. Určení hranic

Soutěžní výbor musí přesně určit:
(i) hřiště a jeho hranice;
(ii) hranice vodních překážek a podélných vodních překážek;
(iii) půdu v opravě;
(iv) závady a nedílné součásti hřiště.

b. Nové jamky

Nové jamky se mají vyvrtat v den zahájení soutěže na rány a také kdykoli jindy, když to Soutěžní výbor uzná za nutné, pokud budou v jednom kole všichni hráči hrát do stejně umístěných jamek.

Výjimka: Jestliže není možné opravit poškozenou jamku tak, aby odpovídala definici, může Soutěžní výbor nechat vyvrtat novou jamku na blízkém, podobném místě.

Poznámka:

Jestliže se má hrát jedno kolo ve více dnech, může Soutěžní výbor uvést v podmínkách soutěže, že jamky a odpaliště mohou být během soutěže každý den umístěny různě, pokud každý den budou všichni soutěžící hrát ze stejných odpališť a do stejně umístěných jamek.

c. Cvičná plocha

Jestliže není k dispozici cvičná plocha mimo území hřiště, na kterém se soutěž koná, měl by Soutěžní výbor, pokud je to možné, určit plochu, na které mohou hráči v libovolný den soutěže cvičit. Ve dnech soutěže na rány by Soutěžní výbor neměl běžně povolit cvičení na jamkovišti ani na jamkoviště ani z překážek na hřišti, na němž se soutěž koná.

d. Hřiště nezpůsobilé ke hře

Jestliže Soutěžní výbor nebo jeho odpovědný zástupce považuje hřiště za nezpůsobilé ke hře nebo pokud uzná, že regulérní hra není z nějakého důvodu možná, může nařídit dočasné přerušení hry bez ohledu na to, zda se jedná o jamkovou hru nebo o hru na rány, nebo ve hře na rány prohlásit kolo za neplatné a zrušit všechny výsledky daného kola. Pokud je kolo zrušeno, jsou zrušeny i všechny tresty obdržené v tomto kole. (Postup při přerušení a obnovení hry - viz Pravidlo 6-8)

33-3. Čas startu a skupiny

Soutěžní výbor musí určit startovní časy a ve hře na rány také složení skupin, ve kterých budou hráči hrát. Jestliže je soutěž v jamkové hře rozložena na delší časové období, měl by Soutěžní výbor stanovit dobu, během které se musí sehrát jednotlivá kola. Jestliže si hráči mohou sjednat termín svého zápasu kdykoli v tomto období, měl by Soutěžní výbor určit, že pokud se hráči nedohodnou na termínu dřívějším, musí být zápas sehrán ve stanoveném čase poslední den daného období.

33-4. Tabulka přidělování hendikepových ran

Soutěžní výbor musí vydat tabulku, která udává pořadí jamek, v jakém jsou na nich dávány nebo dostávány hendikepové rány.

33-5. Výsledkový lístek

Ve hře na rány musí Soutěžní výbor každému hráči poskytnout výsledkový lístek s uvedením data a jména hráče nebo jmen hráčů ve čtyřhře či ve hře na rány čtyřmi míči.

Ve hře na rány je Soutěžní výbor odpovědný za správné sečtení výsledků jednotlivých jamek a započítání hendikepu uvedeného na výsledkovém lístku.

Ve hře na rány čtyřmi míči je Soutěžní výbor odpovědný za zaznamenání výsledku lepšího míče na každé jamce při započítání hendikepů uvedených na výsledkovém lístku a za sečtení výsledků lepším míčem.

V soutěži proti bogey, proti par nebo v soutěži Stableford je Soutěžní výbor odpovědný za započítání hendikepu uvedeného na výsledkovém lístku, za určení výsledku na každé jamce a za celkový výsledek nebo počet bodů.

Poznámka:

Soutěžní výbor může požadovat, aby hráči zaznamenali na výsledkový lístek datum a své jméno.

33-6. Rozhodnutí o pořadí při rovnosti výsledků

Soutěžní výbor musí vyhlásit způsob, den a čas pro potřeby rozhodnutí v případě nerozhodného zápasu nebo v případě rovnosti výsledků, bez ohledu na to, zda se hraje s hendikepy, nebo ne.

Nerozhodný zápas v jamkové hře se nesmí rozhodnout hrou na rány. Rovnost výsledků ve hře na rány se nesmí rozhodnout zápasem na jamky.

33-7. Trest diskvalifikace; Uvážení Soutěžního výboru

V jednotlivých výjimečných případech může Soutěžní výbor prominout, změnit nebo udělit trest diskvalifikace, jestliže to považuje za oprávněné. Žádný trest nižší než diskvalifikace nesmí být prominut nebo změněn.

33-8. Místní pravidla

a. Zásady

S ohledem na místní neobvyklé podmínky může Soutěžní výbor vydat Místní pravidla, pokud jsou tato v souladu se zásadami uvedenými v Dodatku I.

b. Zrušení nebo změna Pravidla

Žádné Pravidlo golfu nesmí být zrušeno Místním pravidlem. Nicméně pokud Soutěžní výbor uváží, že místní neobvyklé podmínky překážejí řádnému hraní hry do té míry, že je nutné vydat takové Místní pravidlo, které upravuje Pravidla golfu, musí být takové Místní Pravidlo schváleno R&A.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda