Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Spory a rozhodnutí

34-1. Nároky a tresty

a. Jamková hra

Jestliže je v jamkové hře vznesen u Soutěžního výboru nějaký nárok podle Pravidla 2-5, má být rozhodnutí vydáno co nejdříve, aby mohl být stav zápasu v případě potřeby upraven. Soutěžní výbor nesmí posoudit nárok, který není vznesen v souladu s Pravidlem 2-5.

Uplatnění trestu diskvalifikace za porušení Pravidla 1-3 není časově nijak omezeno.

b. Hra na rány

Kromě níže uvedených výjimek se ve hře na rány nesmí po ukončení soutěže žádný trest prominout, změnit či uložit. Soutěž je ukončena, když byly oficiálně vyhlášeny její výsledky nebo v případě kvalifikace ve hře na rány následované jamkovou hrou, když hráč zahrál první ránu svého prvního zápasu na jamky.

Výjimky: Trest diskvalifikace musí být uložen i po skončení soutěže, jestliže hráč:
(i) porušil Pravidlo 1-3 (Dohoda o nedodržování Pravidel); nebo
(ii) odevzdal výsledkový lístek, na němž uvedl hendikep, o kterém ještě před ukončením soutěže věděl, že je vyšší než jeho skutečný hendikep, a toto ovlivnilo počet obdržených ran (Pravidlo 6-2b); nebo
(iii) odevzdal výsledkový lístek s nižším výsledkem na některé jamce, než byl jeho skutečný výsledek (Pravidlo 6-6d), z jiného důvodu, než že do něj nezapočítal trest, o jehož obdržení před ukončením soutěže nevěděl; nebo
(iv) ještě před ukončením soutěže věděl, že porušil kterékoli Pravidlo, u něhož je předepsaným trestem diskvalifikace.

34-2. Rozhodnutí rozhodčího

Jestliže Soutěžní výbor jmenuje rozhodčího, je rozhodnutí tohoto rozhodčího konečné.

34-3. Rozhodnutí Soutěžního výboru

Jestliže není jmenován rozhodčí, musí hráči jakýkoli svůj spor nebo pochybnosti týkající se Pravidel přednést Soutěžnímu výboru, jehož rozhodnutí je konečné.

Pokud Soutěžní výbor nedokáže rozhodnout, přednese tento spor nebo pochybnost týkající se Pravidel „Výboru pro Pravidla golfu“ R&A, jehož rozhodnutí je konečné.

Jestliže spor nebo pochybnost týkající se Pravidel nebyly předneseny „Výboru pro Pravidla golfu“, může hráč nebo hráči požádat, aby byl „Výboru pro Pravidla golfu“ zaslán prostřednictvím pověřeného zástupce Soutěžního výboru dohodnutý popis situace s žádostí o vyjádření, zda vydané rozhodnutí bylo správné. Odpověď bude zaslána tomuto pověřenému zástupci Soutěžního výboru. Pokud nebyla hra vedena v souladu s Pravidly golfu, nebude „Výbor pro Pravidla golfu“ rozhodovat v žádné sporné otázce.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda