Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Trojhra a čtyřhra

29-1. Všeobecně

Při trojhře a čtyřhře se partneři během stanoveného kola musí střídat ve hře z odpališť a v úderech během hraní každé jamky. Trestné rány nemají vliv na pořadí ve hře.

29-2. Jamková hra

Jestliže hráč odehraje, když měl hrát jeho partner, ztrácí jeho strana jamku.

29-3. Hra na rány

Jestliže partneři zahrají jednu nebo více ran v nesprávném pořadí, tyto rány se nezapočítávají a strana je potrestána dvěma trestnými ranami. Strana musí napravit tuto svou chybu tím, že hraje míč ve správném pořadí z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého poprvé hrála v nesprávném pořadí (viz Pravidlo 20-5). Pokud strana odehraje ránu z následujícího odpaliště, aniž by svou chybu napravila, nebo v případě poslední jamky kola opustí jamkoviště, aniž by ohlásila úmysl svou chybu napravit, je diskvalifikována.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda