Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Udeření míče

14-1. Míč se musí řádně udeřit

Míč se musí řádně udeřit hlavou hole. Nesmí se strkat, vyškrabovat nebo nabírat.

14-2. Pomoc

Při provádění úderu nesmí hráč:

a. přijmout fyzickou pomoc nebo ochranu před přírodními živly; nebo

b. dovolit svému nosiči, partnerovi nebo jeho nosiči stát v prodloužení směru hry nebo dráhy patu směrem za míč nebo blízko takového prodloužení.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 14-1 nebo 14-2.

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

14-3. Umělé pomůcky a neobvyklá výstroj

R&A si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla týkající se umělých pomůcek a neobvyklé výstroje, jakož i vydávat a měnit výklady vztahující se k těmto Pravidlům.

Jestliže hráč pochybuje o tom, zda by použití určitého předmětu představovalo porušení Pravidla 14-3, měl by se poradit s R&A.

Výrobce může zaslat R&A vzorek předmětu, který hodlá vyrábět, k posouzení, zda by jeho použití během stanoveného kola znamenalo pro hráče porušení Pravidla 14-3. Každý zaslaný vzorek se stává majetkem R&A pro potřeby odkazu. Jestliže výrobce před sériovou výrobou nebo uvedením předmětu na trh takový vzorek nezašle nebo pokud nepočká do vydání rozhodnutí, činí tak s vědomím nebezpečí rozhodnutí, že použití předmětu je v rozporu s Pravidly.

Pokud Pravidla nestanoví jinak, nesmí hráč během stanoveného kola používat žádné umělé pomůcky nebo neobvyklou výstroj:

a. které by mu mohly napomáhat při provádění úderu nebo při hře; nebo

b. k odhadu nebo měření vzdálenosti a jiných podmínek, které by mohly ovlivnit jeho hru; nebo

c. které by mu mohly napomáhat v držení hole, s výjimkou:

(i) navlečených hladkých rukavic;

(ii) nanesení kalafuny, pudru nebo vysoušecího či zvlhčujícího prostředku; a

(iii) omotání ručníku nebo kapesníku kolem rukojeti.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 14-3:

Diskvalifikace.

14-4. Vícenásobné udeření míče

Jestliže hráč při provádění úderu zasáhne míč holí více než jednou, započítává se mu provedená rána a ještě jedna trestná rána, celkem tedy dvě rány.

14-5. Hra pohybujícím se míčem

Hráč nesmí zahrát ránu, jestliže se jeho míč pohybuje.

Výjimky:

• Míč padající z týčka - Pravidlo 11-3

• Vícenásobné udeření míče - Pravidlo 14-4

• Míč pohybující se ve vodě - Pravidlo 14-6

Jestliže se míč začne pohybovat teprve poté, co hráč začne provádět úder nebo nápřah k úderu, není hráč trestán podle tohoto Pravidla za hru pohybujícím se míčem, ale není osvobozen od žádného trestu podle těchto Pravidel:

• Hráč pohne míčem v klidu - Pravidlo 18-2a

• Míč v klidu se pohne po založení - Pravidlo 18-2b

(Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven hráčem, partnerem nebo nosičem - viz Pravidlo 1-2)

14-6. Míč pohybující se ve vodě

Jestliže se míč pohybuje ve vodě ve vodní překážce, smí hráč beztrestně zahrát ránu. Nesmí ale čekat, až vítr nebo proud zlepší polohu míče. Míč pohybující se ve vodě ve vodní překážce může být zvednut, pokud se hráč rozhodne použít Pravidlo 26.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 14-5 nebo 14-6:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda