Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)

26-1. Úleva pro míč ve vodní překážce

Je otázkou skutkové podstaty, zda je míč, který je ztracen po ráně zahrané směrem k vodní překážce, skutečně ztracen v této překážce, nebo mimo ni. Aby bylo možno považovat míč za ztracený ve vodní překážce, musí existovat opodstatněný předpoklad, že v ní míč uvízl. Jinak musí být míč považován za ztracený a hráč musí postupovat podle Pravidla 27.

Jestliže je míč ve vodní překážce nebo je v ní ztracen (bez ohledu na to, zda míč leží ve vodě nebo ne), může hráč s připočtením jedné trestné rány:
a. hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byl původní míč naposledy odehrán (viz Pravidlo 20-5); nebo
b. spustit míč za vodní překážkou tak, aby místo, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, bylo přímo mezi jamkou a místem spuštění bez omezení, jak daleko za vodní překážkou se smí míč spustit; nebo
c. jako další možnost pouze v případě, že míč naposledy překročil hranici podélné vodní překážky, spustit míč mimo tuto vodní překážku do vzdálenosti dvou délek hole (i) od místa, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, avšak ne blíže jamce nebo (ii) od místa na protilehlé hranici vodní překážky, které je stejně vzdálené od jamky jako místo, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, avšak ne blíže jamce.

Jestliže hráč postupuje podle tohoto Pravidla, může původní míč zvednout a očistit.

(Zakázané úkony, když je míč ve vodní překážce - viz Pravidlo 13-4)

(Míč pohybující se ve vodě ve vodní překážce - viz Pravidlo 14-6)

26-2. Míč odehraný ve vodní překážce

a. Míč se zastaví v té samé nebo jiné vodní překážce

Jestliže se míč, který byl odehrán ve vodní překážce, zastaví v té samé nebo jiné vodní překážce, může hráč

(i) postupovat podle Pravidla 26-1a. Jestliže se po spuštění míče v dané překážce rozhodne, že spuštěný míč nebude hrát, může:
(a) s připočtením další jedné trestné rány předepsané příslušným Pravidlem postupovat vzhledem k dané překážce podle Pravidla 26-1b nebo podle Pravidla 26-1c, pokud je použitelné; nebo
(b) s připočtením další jedné trestné rány hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byla hrána poslední rána mimo vodní překážku (viz Pravidlo 20-5); nebo
(ii) postupovat podle pravidla 26-1b nebo podle Pravidla 26-1c, pokud je použitelné; nebo
(iii) s připočtením jedné trestné rány hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byla hrána poslední rána mimo vodní překážku (viz Pravidlo 20-5).

b. Míč je ztracený nebo nehratelný mimo překážku nebo je mimo hřiště

Jestliže je míč odehraný z vodní překážky ztracen nebo prohlášen za nehratelný mimo vodní překážku nebo je mimo hřiště, může hráč s připočtením jedné trestné rány podle Pravidla 27-1 nebo 28a:
(i) hrát míč z místa, které je co nejblíže místu v překážce, odkud byl naposledy odehrán původní míč (viz Pravidlo 20-5); nebo
(ii) s připočtením další jedné trestné rány předepsané příslušným Pravidlem postupovat podle Pravidla 26-1b nebo 26-1c, pokud je použitelné, přičemž jako vztažný bod se použije místo, kde původní míč naposledy překročil hranici dané vodní překážky, než se v ní zastavil; nebo
(iii) s připočtením další jedné trestné rány hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byla odehrána poslední rána mimo danou překážku (viz Pravidlo 20-5).

Poznámka 1:

Jestliže hráč postupuje podle Pravidla 26-2b, nemusí míč spustit podle Pravidla 27-1 nebo 28a. Jestliže míč spustí, není povinen jej hrát. Může místo toho postupovat podle jednoho z Pravidel 26-2b(ii) nebo (iii).

Poznámka 2:

Jestliže byl míč odehraný z vodní překážky prohlášen za nehratelný mimo vodní překážku, nic v Pravidle 26-2b nebrání hráči postupovat podle Pravidla 28b nebo c.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda