Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč

27-1. Ztracený míč nebo míč mimo hřiště

Jestliže je míč ztracen nebo je mimo hřiště, musí hráč s připočtením jedné trestné rány hrát další ránu z místa, které je co nejblíže místu, odkud byla hrána předchozí rána (viz Pravidlo 20-5).

Výjimka 1: Pokud existuje opodstatněný předpoklad, že je původní míč ztracen ve vodní překážce, musí hráč postupovat podle Pravidla 26-1.

Výjimka 2: Pokud existuje opodstatněný předpoklad, že je původní míč ztracen v závadě (Pravidlo 24-3) nebo v půdě v abnormálním stavu (Pravidlo 25-1c), může hráč postupovat podle příslušného Pravidla.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 27-1:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

27-2. Provizorní míč

a. Postup

Jestliže míč může být ztracen mimo vodní překážku nebo může být mimo hřiště, může hráč, aby ušetřil čas, hrát provizorně další míč v souladu s Pravidlem 27-1. Hráč musí o svém úmyslu hrát provizorní míč uvědomit svého soupeře v jamkové hře nebo zapisovatele nebo spoluhráče ve hře na rány a musí tento míč odehrát před tím, než on nebo jeho partner odejdou hledat původní míč.

Pokud tak neučiní a zahraje jiný míč, nejedná se o provizorní míč a tento míč se stává míčem ve hře s trestem jedné trestné rány a ztráty vzdálenosti (Pravidlo 27-1); původní míč je ztracen.

(Pořadí ve hře na odpališti - viz Pravidlo 10-3.)

Poznámka: Jestliže provizorní míč hraný podle pravidla 27-2a může být ztracen mimo vodní překážku nebo může být mimo hřiště, může hráč hrát další provizorní míč. Pokud tak učiní, je tento další provizorní míč ve stejném vztahu vůči předchozímu provizornímu míči jako první provizorní míč k původnímu míči.

b. Kdy se provizorní míč stává míčem ve hře

Hráč může hrát provizorní míč tak dlouho, dokud nedosáhne úrovně místa, kde pravděpodobně leží jeho původní míč. Jestliže však zahraje ránu provizorním míčem z místa, kde pravděpodobně leží jeho původní míč, nebo z místa, které je blíže jamce než toto místo, je původní míč ztracen a provizorní míč se stává míčem ve hře s trestem jedné trestné rány a ztráty vzdálenosti (Pravidlo 27-1).

Jestliže je původní míč ztracen mimo vodní překážku nebo je mimo hřiště, stává se provizorní míč míčem ve hře s trestem jedné trestné rány a ztráty vzdálenosti (Pravidlo 27-1).

Pokud existuje opodstatněný předpoklad, že je původní míč ztracen ve vodní překážce, musí hráč postupovat podle Pravidla 26-1.

Výjimka: Pokud existuje opodstatněný předpoklad, že je původní míč ztracen v závadě (Pravidlo 24-3) nebo v půdě v abnormálním stavu (Pravidlo 25-1c), může hráč postupovat podle příslušného Pravidla.

c. Zanechání hry provizorním míčem

Jestliže původní míč není ztracen ani není mimo hřiště, musí hráč zanechat hry provizorním míčem a pokračovat ve hře původním míčem. Pokud zahraje provizorním míčem další ránu nebo rány, jedná se o hru nesprávným míčem a platí ustanovení Pravidla 15.

Poznámka: Jestliže hráč hraje provizorní míč podle Pravidla 27-2a a posléze toho podle Pravidla 27-2c zanechá, pak se rány, zahrané tímto provizorním míčem ani trestné rány obdržené výhradně při hraní tohoto míče nezapočítávají.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda