Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfový slovník

Balance

rovnováha

Address

založení hole za míč

Založení
Aim

zamířit, míření

Air Shot

podseklý míč, “gagarin”

Albatros

tři rány pod par jamky, zvaný také „dvojitý eagle“

All square

nerozhodný stav v jamkové hře, “všichni stejně”

Angle of Approach

úhel přiblížení hole k míči

Approach Shot

přihrávka, přibližovací úder

Apron

oblast v bezprostřední blízkosti greenu, kde je tráva delší než na greenu, ale kratší než na fairwayi.

Arc

oblouk

Axis

osa

Backspin

zpětná rotace míče

Backswing

nápřah

Balata

přírodní nebo umělá sloučenina, ze které se vyrábí povrch nejdražších golfových míčů. Tyto míče jsou v oblibě u profesionálů nebo hráčů s nízkým handicapem, protože umožňuje udělit větší zpětnou rotaci a reaguje citlivěji.

Banán

rána, která letí nejdříve doleva a pak se prudce stočí doprava (slice).

Bankr, bunker

písková překážka, přírodní nebo umělá prohlubeň

Bunkr - hřiště Lykia Links, Turecko, Belek
Baseball Grip

basebalové držení hole

Birdie

výsledek o jednu ránu nižší, než je par jamky.

Bite

jak rychle zastaví míč na greenu odehraný se zpětnou rotací.

Block

blok, pevné, blokované zápěstí

Bogey

výsledek o jednu ránu vyšší, než je par jamky.

Borrow

na jamkovišti velikost oblouku od přímé dráhy k jamce, s nímž hráč počítá vlivem svahu; používá se také výraz break.

Bounce

úhel zaoblení (vydutí) dna hole

Break

nerovnost na grýně, pauza, přestávka, prasknout

Břeh

svažitý terén pod hranou pískové překážky (bankru).

Caddie

nosič „kedík“ nehrající pomocník, který nosí bag s holemi hráči, smí mu radit při výběru hole a strategie.

Kedík - hřiště Blue Canyon v Thajsku
Carry

vzdálenost od místa odehrání míče k prvnímu dopadu, zejména u míče hraného přes vodu nebo bankr. V tom případě míč překonal překážku.

Carry Distance

vzdálenost, kterou míč uletí, tj. vzdálenost do dopadu míče na zem

Cavity back

moderní železa, jejichž hlava je převážně po obvodu vyvážená a uprostřed je vyhloubená, někdy se používá výraz „hůl s obvodovým vyvážením“.

Centre of Gravity

těžiště

Centre of Rotation

střed rotace

Centripetal Force

dostředivá síla

Chicken Wing

“křidélko” (chybná pozice lokte při švihu)

Chip

čip, krátká, měkká přihrávka

Základní postoj
Nápřah
Prošvihnutí
Chip and run

čip, krátká příhra v blízkosti greenu hraná nízko, aby se většinu dráhy k jamce kutálela po greenu k jamce

Cílová dráha

imaginární spojnice od míče k cíli, kterou si hráč vizualizuje. Směr kam míří při odehrání míče.

Closed

zavřeně ke směru hry

Closing the Club

zavírání hole

Clubface Alignment

zacílení úderové plochy hole

Cocked Wrists

“zakokované”, zalomené zápěstí

Collar

krátce střižený trávník kolem greenu; „límec“.

concave

konkávní

Connection

spojení, souhra, sladění (např. pohybu rukou a těla v hlavních fázích švihu)

convex

konvexní

Cross bunker

příčný bankr, písková překážka ležící napříč fairwayí.

Cross Handed

zkřížené držení rukou (např. při puttování)

Čtení greenu

postup, kdy hráč zkoumá profil a vlastnosti jamkovitě, aby mohl odhadnout rychlost a dráhu patu.

Čtyřhra

soutěž, při níž dvoučlenné týmy hrají proti sobě a střídají se v hraní ran. Také společná hra čtyř hráčů.

Čtyři míče

utkání dvojic, při níž se týmu na každé jamce jen jeden (ten lepší) výsledek; druh jamkové hry tzv.: lepší míč (best-ball).

Cut

kvalifikační skóre stanovené turnajovými rozhodčími po 36 jamkách soutěže o 72 jamkách kvůli omezení počtu hráčů. Jen hráči, kteří zahrají tento nebo lepší výsledek mohou pokračovat v turnaji na dalších 36 jamkách.

Divot

řízek, vyseklý drn trávy po úderu

Doběh

vzdálenost, jak daleko se míč kutálí po dopadu na zem.

Dogleg

jamka, jejíž fairway prudce zahýbá k pravé nebo levé straně, ohyb většinou začíná v místech, kam by standardně měla dopadnout rána z odpaliště

Dokončení

poslední fáze švihu po odpálení míče, ve které se ruce dostávají nad ramena.

Dormie

v jamkové hře strana nebo hráč vede o tolik jamek, kolik jich zbývá odehrát a tudíž nemůže prohrát, stále však může remizovat

Double boogye

výsledek o dvě rány vyšší než je par jamky

Down

v soutěži je to výraz pro průběžnou ztrátu – hráč zaostává, s uvedením počtu ran nebo jamek, podle typu hry. Hráč je „down“, pokud odehrál více ran než jeho soupeři nebo ztratil více jamek

Downswing

fáze švihu z vrcholu nápřahu směrem dolů k míči

Draw

nevysoká, průrazná rána, při níž míč nejprve letí mírně doprava od cíle a pak se otočí zpět ke středu, po dopadu mívá dlouhý doběh.

Dřevo

hole, s níž se hrají delší údery buď z odpaliště nebo fairwaye. Dříve byly tyto hole opravdu dřevěné, dnes jsou násady z oceli, grafitu nebo titanu

Dřík

objímka spojující hlavu hole s násadou

Drive

rána z odpaliště, obvykle se hraje driverem, dřevem nebo dlouhým železem

Základní postoj
Nápřah
Prošvihnutí
Driver

zpravidla nejdelší hůl v bagu, má nejnižší sklon líce a hrají se s ní rány z odpaliště, případně z fairwaye. Používá se na nejdelší vzdálenosti

Drop

spuštění míče podle pravidel golfu

Drop Area

dropovací zóna

Druhá devítka

desátá až osmnáctá jamka na 18-jamkovém hřišti. Na výsledkovém lístku se značí jako 10-18 nebo taky „in“.

Držení těla

pozice hráčova těla, hlavně úhel jeho páteře při založení za míč a v průběhu švihu.

Duck Hook

“kvikáč”, trajektorie letu míče s nadměrnou pravolevou rotací ostře vlevo

Duffer

zelenáč, nezkušený hráč s vysokým handicapem

Dynamic Balance

dynamická rovnováha

Eagle

výsledek, který je o dvě rány nižší, než par jamky

Early Hit

předčasně udeřený míč

Eso, hole-in-one

jamka zahraná na jednu ránu

Explosion Shot

explozivní úder

Explosivní rána

rána hraná z bankru, hráč vede hlavu hole do písku za míčkem, odebere míček i s pískem a vyhodí do vzduchu

Extension

extenze, prodloužení

Face

úderová plocha hole

Fade

rána, při níž letí míček mírně doleva od cíle a pak se otočí zpět ke středu, dopadá obvykle měkce a má krátký doběh

Fairway

krátce střižený trávník mezi odpalištěm a greenem

Úžasná fervej - Turecko, Belek, Sueno Golf
Ostravice, ČR
Fat Shot

“tlustá” rána

Fescue

jemná tráva s dlouhými kořínky, běžná na přímořských a slatinných hřištích, ideální pro jamkoviště

Flat Swing

plochý švih

Flyer

rána z rouchu, která letí dále než normální rány, protože se mezi úderovou líc a míček dostala tráva

Follow Through

“projití” míčem při úderu, fáze švihu po úderu do míče

Fore

„fór“ výkřik varující osoby před míčkem letícím k nim

Forward Press

dopředný tlak

Foursome

čtyřhra

Full set

14 holí povolených ke hře – většinou 3-4 dřeva, hybrid, 6-8 želez, 2-3 wedge a patr

Grafit

materiál na bázi uhlíku, z něhož se vyrábějí násady a hlavy golfových holí

Green

jamkovitě, oblast kolem jamky s kratičce střiženou hustou trávou

Nádherný green u moře (Egypt, Taba)
Krásný green v Tabě (Egypt)
Grip

Kožené nebo gumové držadlo hole, v angličtině také výraz pro držení hole, uspořádání rukou a prstů na držadle hole

Gross, brutto

hrubé skóre, výsledek hry před odečtením handicapových ran

Ground under Repair

půda v opravě

Half

v jamkové hře výraz pro stejný výsledek jako má soupeř na dané jamce

Half set

poloviční set holí, obsahující většinou pouze sudá nebo lichá železa, jedno nebo dvě dřeva a patr. Často s nimi hrají začátečníci nebo senioři, kvůli menší váze celého bagu

Handicap

HCP – oficiální číslo, které hráči udělí golfový klub nebo asociace podle pravidel stanovených řídícími orgány golfu. Tento handicap slouží k poměřování výkonnosti golfistů a dává šanci hrát i proti hráčům s vyšší výkonností

Hazard

překážka (tj. bankr, vodní překážka

Heel

pata, patka hole

Hitting area

část švihu, v níž dojde k udeření míče

Hlava hole

spodní část hole připevněná na konci násady, slouží k odpalování míčů

Hole

jamka

Hole-high

rána, při níž se míč zastaví na úrovni jamky

Hole-in-one

jamka zahraná na jeden odpal

Honour

přednost, právo (ale-i pravidlo) odpálit jako první. Získává ho hráč s nejnižším skóre na předchozí jamce

Hook

huk, trajektorie letu míče s velkou pravolevou rotací výrazně vlevo od zamýšleného

Hook

rána, která vyletí doprava nebo rovně na cíl a pak se prudce stočí na doleva

Horizontal

horizontální, vodorovný

Hosel

konstrukční část hole v místě spojení násady (shaft) a hlavy hole

Hra na rány

Stroke Play. Soutěž v níž se každému hráči počítá výsledek dosažený za jedno či více kol a vítězem se stává hráč, který dosáhl nejnižší počet ran

Hra o nejlepší míč

typ jamkové hry, kdy se započítává nejlepší individuální výsledek z týmu nebo skupiny hráčů

Impact

okamžik, kdy se hlava hole nebo líc dotknou míče

Inside-to-in

dráha švihu zevnitř dovnitř

Inside-to-out

dráha švihu zevnitř ven

Interlocking

překřížené držení

Jamka

obecné označení celé oblasti mezi odpalištěm a jamkovištěm. Jamka je také otvor na jamkovišti, do něhož hráč zahraje míč a tím ukončí hru

Jamková hra

soutěž dvou hráčů nebo týmů, v níž rozhoduje počet vyhraných nebo ztracených jamek, na rozdíl od hry na rány, kde výsledek závisí na počtu dosažených ran

Kachní hook

chybná rána, míč prudce zatáčí zprava doleva a rychle ztrácí nebo ani nenabere výšku

Kinetic Energy

kinetická energie

Krátká hra

rány hrané na jamkovišti a v jeho bezprostřední blízkosti, patování, chip.

Krtek

nepodařená rána, kdy hráč trefí nejprve trávník za míčem a potom teprve míč, čímž se hodně zkrátí délka rány

Kývání

jeden nebo dva švihy holí před úderem do míče

Lay-up

rána, kterou hráč záměrně hraje v blízkosti greenu nebo jiného cíle, aby se vyhnul nebezpečí, např.: bankru nebo vodě

Left wrist position at the top

pozice levého zápětí ve vrcholu nápřahu

Lever System

pákový systém (švih je založen na pákovém systému)

Lie

patkový úhel, sklon patky hole, úhel svíraný patkou hotel a násadou

Lie of the Ball

poloha, pozice míče

Lie of the Club

úhel, který svírá hlava hole a násada (shaft)

Links

golfové hřiště obvykle na pobřeží moře, na neúrodné půdě mezi pláží, písečnými dunami a úrodnější půdou vnitrozemí, lemované vzrostlou trávou, někdy i vyvýšeninami

Lykia Links - Turecko, Belek
Lykia Links - Turecko, Belek
Lip-out

pat, který obkrouží jamku, ale nespadne dovnitř

Lob

krátká vysoká rána, hraná na green tak, aby se míč vyhnul překážce a rychle zastavil díky zpětné rotaci

Local Rules

místní pravidla

Loft

sklon líce, který určuje, jak daleko a vysoko poletí míč. Také se používá pro označení výšky rány

Long Thumb

tzv. “dlouhý” palec (při držení hole)

Loosened Grip

uvolněné držení hole

Match Play

jamková hra

Místní pravidla

pravidla platící pouze na konkrétním hřišti, vytištěná na skóre kartě, často upravují území mimo hřiště, překážky, cesty, čerstvě zasazené stromy a aktuální situaci na hřišti, např.: půdu v opravě, stavění na čerstvě zasetých plochách, atd.

Mulligan

druhý míč, který smí hráč odehrát po dohodě, po nepodařené první ráně, jež se nepočítá. Při turnaji toto není možné

Náhlá smrt

jedna nebo více jamek hraných, pokud soutěž skončí nerozhodně. Vítězem se stává hráč, který na dodatečných jamkách zahraje lepší skóre než soupeř.

Nápřah

první fáze švihu, začíná založením za míč, pokračuje oddálením hole až do bodu těsně před zahájením švihu vpřed neboli prošvihnutím.

Nehratelný míč

poloha, která hráči neumožňuje provést golfový švih, obvykle je míč blízko závady, např. stromu nebo keře. Hráč by měl oznámit všem partnerům, že jeho míč je nehratelný a pak jej zvednout a spustit (dropnout) na jiném místě s přičtením trestné rány.

Net

častěji netto, výsledek hráče po odečtení ran, jež má podle svého handicapu k dobru

Obsluhovat praporek

držet praporkovou tyč v jamce, jakožto pomůcku míření pro druhého hráče a vyndat mu ji, když je míč odehrán a kutálí se k jamce. Nevyndání tyče může vést až k trestné ráně.

Oddálení

začátek nápřahu, první pohyb hole od míče

Odpaliště

místo, ze kterého se zahajuje hra

Odpaliště
One Piece Takeaway

odtažení hole od míče v jednom synchronizovaném pohybu trojúhelníku rukou, ramen

Open

otevřeně ke směru hry

Otevřený postoj

srovnání zpravidla používané na fade, kdy je přední noha od přímky směřující na cíl dále než zadní a paže, ramena a boky jsou s touto přímkou rovnoběžné

Out of Bounds

hranice hřiště

Outside-to-in

dráha švihu zvenku dovnitř

Over club

hra špatně zvolenou holí, s níž hráč přehraje až za cíl

Overlapping

překrývající se držení

Par

norma jamky či hřiště, standardní výsledek na konkrétní jamce, jaký by měl zahrát hráč s nulovým handicapem, obvykle závisí na délce a obtížnosti jamky. Jamky do 200m mívají obvykle PAR 3, jamky do 430m - PAR 4 a delší jamky mívají PAR 5

Path

dráha, cesta

Patování na velkou vzdálenost
Patr, putter

hůl bez náklonu líce, určená ke kutálení míče po jamkovišti a do jamky. Někdy se používá i mimo green

Penalty

trest

Penalty Stroke

trestná rána

PGA

zkratka Asociace profesionálních golfistů (Professional Golfers´ Association)

Pin

jamka

Pin Position

umístění jamky na grýnu

Pitch

pič, krátká příhra, hraná obvykle z 90 metrů a blíže ke greenu, má vysokou dráhu letu a po dopadu se dále nekutálí

Pitching wedge

krátké železo s velkým sklonem úderové plochy, kterým se obvykle přihrává na green nebo čipuje

Pitchmark

stopa po dopadu míče na green v podobě důlku nebo rýhy. Etiketa přikazuje hráčům tato a jiná poškození před opuštěním greenu opravit

Plane

rovina

Plochý švih

nápřah, při kterém je hůl vedena více vodorovně než svisle, u některých hráčů se považuje za chybu

Podélná překážka

obvykle vodní překážka protínající fairway nebo hraničící s greenem, vyznačená kolíky nebo čárami namalovanými na zemi. Hru v takové překážce či její blízkosti upravuje několik pravidel

Poloha

jak míč leží ve vztahu k půdě, trávě, písku nebo jiné hmotě v okolí

Postoj

pozice chodidel před odehráním míče vůči směru hry – kolmý, otevřený, zavřený, kompletní postoj včetně držení těla

Posture

držení těla

Pot bunker

malý, kulatý a hluboký bankr, často se vyskytuje na linkových hřištích

Povolené stavění

většinou místní pravidlo, dovolující hráčům přemístit míčz louže nebo bahna na lepší místo na fairway

Praporek

praporková tyč zapíchnutá v jamce a ukazující hráčům její polohu, nahoře bývá praporek s číslem jamky

Praporek
Karlštejn jamka č. 11
Pravidla golfu

oficiální pravidla hry a golfová etiketa, které stanoví a vykládají řídící orgány golfu, R&A a USGA. Pravidla golfu vydaná těmito organizacemi byla přeložená i do češtiny

Pre Shot Routine

předúderová rutina

Přednost

pravidla golfu stanoví, že pokud skupina hraje pomalu a zdržuje hru anebo skupinu s menším počtem hráčů, by měla umožnit rychlejším skupinám , aby ji předešli a hráli před nimi

Předúderová rutina

stále stejná nacvičená příprava před každou ránou

Press

tlak

Převrácené držení

při patu méně obvyklé držení gripu, při němž leží levá ruka pod pravou

Příhra

rána na green hraná z fairwaye nebo rouchu

Propojený úchop

způsob držení hole, který mají v oblibě hráči s krátkými prsty, v němž je pravý malík propojený s levým ukazovákem

Prošvihnutí

švih vpřed, fáze od vrcholu nápřahu přes přiblížení k míči a impakt až po dokončení. Často jej zahajuje postupné otočení boků směrem k cíli, po nich následují ramena, paže a ruce

Provisional

provizorní

Provizorní míč

druhý míč, který hráč hraje, když se domnívá, že jeho původní je ztracený nebo mimo hřiště. Pokud se původní míč skutečně nenajde, stává se provizorní míč skutečným míčem ve hře a hráč si přičte trestnou ránu. Najde-li se původní míč, provizorní míč se ze hry odstraní

První devítka

první až devátá jamka na 18-ti jamkovém hřišti, na skóre kartě se označuje jako „out“

Pull

chybná rána, při níž letí míč po přímé dráze doleva

Pull-hook

chybná rána, při níž míč vyletí doleva a obloukem se stočí dále doleva

Punch

nízká nedotažená rána, hraná obvykle jako příhra na green anebo do větru, když je třeba držet míč při zemi

Punch Shot

“panč”, “pančovaný” úder

Push

vytlačení, vyhození, chybná rána, při níž míč letí po přímé dráze doprava

Push-slice

chybná rána, při níž míč vyletí doprava od cíle a stočí se dále doprava

R&A

zkratka pro Royal and Ancienit Golf Club of St. Andrews, který spolu s USGA vydává oficiální pravidla golfu

Radius

poloměr

Rána s doběhem

nízká rána, často používaná na linksech, pokud mezi hráčem a greenem nejsou překážky a hráč chce držet míč při zemi. Cílem je přistát poblíž greenu a dokutálet se k praporku.

Rána, úder

uvedení míče do pohybu švihnutím golfovou holí nebo patrem. Také je to metoda stanovení výsledku, kdy se každá zahraná rána počítá a porovnává s parem

Reading the Green

číst grýn

Release

správná funkce zápěstí při kontaktu hole s míčem

Reverse Weight Shift

obrácené (chybné) přenášení váhy při švihu

Rhythm

rytmus

Řízek

drn trávy vyseknutý hlavou hole nebo lící při odehrání míče, obvyjle na fairwayi

Rough

raf, tráva nebo jiná vegetace mimo fairway, bývá různě vysoká a hustá a jejím účelem je potrestat hráče za chybnou ránu ztížením další rány

Rovina švihu

imaginární rovina spojující ramena hráče a míč, kterou se hráč snaží při švihu zachovat

Rules

pravidla

Sand Wedge

až do příchodu lob wedge nejkratší hůl s největším loftem, hrají se s ní rány z bankru, čipy a pitche

Scratch Player

hráč s handicapem 0

Scratch Player

hráč s nulovým handicapem

Seknutá rána

míč zahraný švihem zvenčí dovnitř, s dráhou letu zahýbající zleva doprava. Hráč může seknout ránu nechtěně, a nebo aby se vyhnul stromům, vodě, či jiným překážkám

Separation

separace, oddělení pohybu rukou a těla v některých fázích švihu

Set up

důležitá fáze před zahájením švihu, tj. postavení nohou a chodidel, poloha míče,

Shaft

násada, část hole mezi držadlem a hlavou hole, dříve dřevěná část je dnes z grafitu, oceli nebo kovové slitiny

Shank

chybná rána dříkem nebo krčkem hole, při níž míč prudce vystřelí doprava. Častěji se používá výraz societ

Skóre karta

výsledkový lístek s natištěnými pravidly a parem každé jamky (spolu s jejím handicapem, neboli úrovní obtížnosti), kam se zaznamenávají dosažené výsledky na jednotlivých jamkách a jejich součet

Skull

chybná rána na horní polovinu míče (topnutí).

Sky

chybná rána, která letí do nebe extrémně vysoko ale na malou vzdálenost

Slepá jamka (rána)

situace, kdy hráč nevidí na cíl, ať už míří na fairway nebo na green

Slice

rána, která vyletí doleva nebo rovně na cíl a pak se prudce stočí doprava s pravou rotací a dlouhým doběhem

Snap-hook

chybná rána, která se stáčí dlouhým obloukem doleva

Sole

chodidlo, dno hlavy hole

Špička

přední konec hlavy hole na opačné straně, než je napojení násady

Square

kolmo ke směru hry

Square

pozice úderové líce anebo chodidel v postoji, kolmá k cílové dráze rány anebo na míč

Srovnání

orientace hráčova těla vůči směru hry

Stableford

systém bodování, kdy se udělují body za každou jamku po odečtení handicapových bodů od hrubého výsledku. Např.: čistý PAR = 2body, čistý birdie = 3body, čistý eagle = 4body a čistý bogye = 1bod

Stance

postoj

Standard Scratch Score (SSS):

Výsledek, který by na daném hřišti zahrál hráč s nulovým handicapem, bývá vyvěšený poblíž prvního odpaliště nebo na skóre kartě. Číslo vyjadřuje obtížnost hřiště. Současné době se už nepoužívá

Straight line

rovná, přímá

Strong

silné držení

Surlyn

obchodní název termoplastické pryskyřice, z níž se vyrábí povrch moderních golfových míčů. Je trvanlivý a vysoce odolný proti poškození vzniklému špatným trefením míče

Sway

kolébání se, komíhání se, tj. nežádoucí pohyb boků ze strany na stranu při švihu

Sweet Spot

místo na úderové líci hole, ideální pro udeření míče

Swing

švih

Takeaway

odtažení trojúhelníku rukou, ramen a těla od míče

Target line

cílová linie

Tempo

načasování a rytmus golfového švihu

Ten Fingers

držení deseti prsty, tj. basebalové držení

Texas wedge

hra patrem mimo green nebo z pískové překážky

Těžiště

střed vyvážení golfové hole, či její hlavy

Thin

rána, při níž přední hrana líce trefí horní polovinu míče, který pak letí nízko a má dlouhý doběh, ale malou přesnost

Through the Green

pole, část hřiště kromě odpaliště a jamkoviště právě hrané jamky a všech překážek

Timing

načasování, rytmus

Toe

špička hole

Top of the Swing

vrchol nápřahu

Top, topnutí

rána, při níž spodní hrana líce trefí horní polovinu míče, který se nejdříve odrazí od země a pak letí vpřed a do výšky

Topped Shot

topnutý úder

Trajectory

trajektorie

Trestná rána

rána nebo rány navíc, které si musí hráč přičíst po ráně mimo hřiště, po ztrátě míče nebo pokud poruší nějaké jiné pravidlo

Triple boogey

výsledek tři rány pod par jamky

Týčko

malý dřevěný nebo umělohmotný předmět, který se zapíchne do země při odpalu a na něj se položí míč

Úderová líc

drážkovaná přední plocha hole, která při ráně zasahuje míč

Underclub

hra špatně zvolenou (kratší) holí, s níž hráč nedokáže zahrát až k cíli

Unplayable

nehratelný

Upright

vzpřímený, strmý

USGA

zkratka Americké golfové asociace (United States Golf Association), která spolu s R&A stanovuje a vykládá pravidla golfu

USPGA

zkratka Americké asociace profesionálních golfistů

Vardonovo držení

nejběžnější způsob držení golfové hole, při němž je malík pravé ruky přeložený přes ukazovák levé ruky

Visualization

vizualizace

Vodní překážka

jezírko, řeka potok, kanál či jiná vodní plocha, vyznačená kolíky nebo čárami na zemi. Hru ve všech typech překážek upravují speciální pravidla

Volné spuštění

spuštění míče mimo závadu bez trestné rány podle Místních pravidel a obecných Pravidel golfu

Waggle

prvek předúderové rutiny některých hráčů, “kyndání” holí s cílem uvolnění zápěstí

Weak

slabé držení

Whiff

prošvihnutí, netrefení míče. Počítá se jako rána, pokud hráč netrefil míč nebo se při založení míč pohnul. Nepočítá se pokud míč spadne z týčka

Wrist Cock

“zakokované”, zalomené zápěstí

Yips

třesoucí se ruce při patování, vyvolané stresem a úzkostí, která způsobí, že hráč vede patr škubavým pohybem

Zabořený míč

míč částečně nebo úplně zakrytý pískem v překážce, míč hluboko zapadlý v rouchu nebo blátě

Záchranná rána

někdy riskantní rána hraná z rouchu, z lesa nebo jiného těžkého místa ve snaze dostat se na výhodnější pozici, nejlépe bez ztráty vzdálenosti anebo nutnosti hrát ránu navíc

Založení za míč

pozice, kterou hráč zaujme za míčem, než jej odehraje

Založení
Zavřený postoj

postavení, v němž se obvykle hraje draw, přední doha je blíže cílové dráze než zadní a paže, ramena a boky jsou s tímto úhlem rovnoběžné

Železo

hůl s kovovou, ocelovou, titanovou nebo grafitovou hlavou. Nejčastěji používané hole

Zpětná rotace

rotace směrem vzad nebo doleva, udělená míči většinou proto, aby se na greenu zastavil, případně přiblížil jamce

Zrno

směr, kterým roste nebo se kloní tráva


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda